Privacy policy

Persoonsgegevens

Hallo Productions verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Locatiegegevens

Gevoelige gegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij er toestemming is van ouders of voogd. Echter kunnen wij niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar oud. Wij raden ouders altijd aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming, persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige persoon, neem dan z.s.m contact met ons op via ons e-mail adres: info@halloproductions.nl. Wij zullen bij aanvraag deze informatie zo spoedig mogelijk verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Hallo Productions verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit benodigd is voor de uitvoering van onze overeenkomst. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hallo Productions blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerken van jouw persoonsgegevens door Hallo Productions en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te versturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgeevens sturen naar ons e-mail adres: info@halloproductions.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage voor jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, deztrook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Hallo Productions wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.halloproductions.nl te gebruiken, ga je akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Hallo Productions verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – Hallo Productions verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Hallo Productions bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: categorie persoonsgegevens > bewaartermijn > reden personalia > bewaartermijn > reden adres > bewaartermijn > reden enzovoort > bewaartermijn > reden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Hallo Productions gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser te verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Hallo Productions neemt de bescherming van jouw gegevens series en neemt de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn en of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan z.s.m contact op met onze klantenservice of via ons e-mail adres: info@halloproductions.nl

Vragen.

Als je meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Hallo Productions en specifiek www.halloproductions.nl kan je benaderen via e-mail: info@halloproductions.nl